Volver ao contido

Procesos de concursos

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural e do Mar

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural e do Mar

Obxecto

Arrendamento dun local en planta baixa no casco urbano de Lalín dunha superficie mínima de 350 m2 e máxima de 500 m2 construídos.

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

6 de marzo de 2014, 10 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela

Lugar de presentación

Calquera dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Publicacións

DOG

Medio onde se publicou

DOG do día 13 de xaneiro de 2015 e La Voz de Galicia

Adxudicacións

Resolución da secretaria xeral técnica e do patrimonio do 8 de abril de 2015 pola que se resolve o concurso público para o arrendamento dun inmoble no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural e do Mar

Obxecto

Adxudicación do concurso público

Licitador

FCP 17 S.L.
Central de Promociones S.L.

Adxudicatario

Deserto ao non cumprir ningunha das ofertas os requisitos mínimos esixidos polo prego de condicións.

Documentos asociados