Volver ao contido

Procesos de concursos

Compra de inmoble en Verín para oficina de emprego

Compra de inmoble en Verín para oficina de emprego

Obxecto

Compra dun Local comercial en planta baixa con nivel de solo rematado á mesma cota da rúa. Caberá a posibilidade de ofertar conxuntamente unha planta baixa e unha primeira planta ou entreplanta sempre que estean comunicadas interiormente. O acceso deberá ser directo dende a vía pública. Núcleo urbano do concello de Verín (Ourense). Superficie mínima de 325 m2 construídos e máxima de 550 m2 construídos.

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

29 de novembro de 2018, 11 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela.

Lugar de presentación

Rexistro único da Xunta de Galicia ou calquera dos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro

Publicacións

DOG

Medios onde se publicou

DOG do día 16 de outubro de 2018 e diario La Región e La Voz de Galicia.

Adxudicación

Orde da Consellería de Facenda de 21 de decembro de 2018 pola que se acorda a adxudicación do concurso para a compra dun inmoble no concello de Verín para oficina de emprego solicitado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxecto

Adxudicación do concurso público

Licitadores

Regueiro Novo SL

Pro-Habitat Verín SL

Manuel Rúa Santamarina

José María Santos Suárez

Isaac Dobarrio Domínguez

Adxudicatario

Isaac Dobarrio Domínguez