Volver ao contido

Normativa

Disposición adicional primeira Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 241, do 13 de decembro de 1991)