Volver ao contido

Normativa

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (BOE nº 302, do 18 de decembro de 2003)

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (BOE nº 302, do 18 de decembro de 2003)

Data publicación

18/12/2003

Data de Resolución

17/12/2003

Estado

Vixente

Orixe

Estatal

Ligazóns asociadas