Volver ao contido

Normativa

Orde de 25 de outubro de 1996 da Consellería de Economía e Facenda pola que se fixa a contía en relación coa suspensión automática dos actos de contido económico. (DOG nº 233, de 28 de novembro de 1996)

Orde de 25 de outubro de 1996 da Consellería de Economía e Facenda pola que se fixa a contía en relación coa suspensión automática dos actos de contido económico. (DOG nº 233, de 28 de novembro de 1996)

Data publicación

28/11/1996

Data de Resolución

25/10/1996

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica