Volver ao contido

Normativa

Orde do 15 de decembro de 2005 do Ministerio de Economía y Hacienda, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento Xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado polo Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, sobre requisitos de suficiencia de determinadas garantías aportadas para obter a suspensión da execución dos actos impugnados. (BOE nº 304, do 21 de decembro de 2005)

Orde do 15 de decembro de 2005 do Ministerio de Economía y Hacienda, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento Xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado polo Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, sobre requisitos de suficiencia de determinadas garantías aportadas para obter a suspensión da execución dos actos impugnados. (BOE nº 304, do 21 de decembro de 2005)

Data publicación

21/12/2005

Data de Resolución

15/12/2005

Tipo de disposición

Orde

Estado

Vixente

Orixe

Estatal