Volver ao contido

Xestión do orzamento de ingresos

Resolución pola que se ditan instrucións para a aplicación da disposición adicional da Orde de 27 de xullo de 2000, sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Resolución pola que se ditan instrucións para a aplicación da disposición adicional da Orde de 27 de xullo de 2000, sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Data de Resolución

05/09/2000

Tipo de Contido

Axuda

Orixe

Autonómica