Volver ao contido

Anuncios

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de Josefa Emilia Lores Iglesias.

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de Josefa Emilia Lores Iglesias.