Volver ao contido

Anuncios

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de Pilar Varela González.

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de Pilar Varela González.