Volver ao contido

Normativa - Procedemento Administrativo

Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.