Volver ao contido

Normativa - Procedemento Administrativo

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réximen Xurídico do Sector Público. (entrada en vigor o 02/10/2016)