Volver ao contido

Normativa - Sector Público Instrumental

Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego. (Ver capítulo IX)