Volver ao contido

Normativa - Sector Público Instrumental

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (Ver Título III, Disposicións adicionais e transitorias)

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (Ver Título III, Disposicións adicionais e transitorias)

Observacións

Texto Consolidado

Data publicación

17/12/2010

Tipo de disposición

Lei

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica