Volver ao contido

Normativa - Sector Público Instrumental

Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital