Volver ao contido

Fondo de Cohesión

Decisión da Comisión C (2007) 6315, de 7 de decembro de 2007, pola que se adopta, no marco do obxectivo de converxencia, o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura e Galicia, e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España (CCI 2007 ES 161 PO 009).

Decisión da Comisión C (2007) 6315, de 7 de decembro de 2007, pola que se adopta, no marco do obxectivo de converxencia, o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura e Galicia, e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España (CCI 2007 ES 161 PO 009).

Data publicación

07/12/2007

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria