Volver ao contido

Fondo de Cohesión

Decisión da Comisión C(2011) 1285 final, do 10 de marzo de 2011, pola que se modifica a Decisión C(2007) 6315 pola que se adopta no marco do obxectivo de converxencia, o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura e Galicia, e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España CCI:2007 ES 16 1 PO 009

Decisión da Comisión C(2011) 1285 final, do 10 de marzo de 2011, pola que se modifica a Decisión C(2007) 6315 pola que se adopta no marco do obxectivo de converxencia, o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura e Galicia, e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España CCI:2007 ES 16 1 PO 009

Data publicación

10/03/2011

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria