Volver ao contido

Fondo de Cohesión

Decisión da Comisión C(2012) 2889 final, de 26 de abril de 2012, pola que se adopta no marco do obxectivo de converxencia, o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura e Galicia e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España CCI:2007 ES161PO009

Decisión da Comisión C(2012) 2889 final, de 26 de abril de 2012, pola que se adopta no marco do obxectivo de converxencia, o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura e Galicia e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España CCI:2007 ES161PO009

Data publicación

26/04/2012

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria