Volver ao contido

Fondo de Cohesión

Decisión da Comisión C(2014) 2037 final, de 31 de marzo, pola que se modifica a Decisión C(2007) 6315 pola que se adopta no marco do obxectivo de converxencia, o Programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castela-A-Mancha, Estremadura e Galicia, e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España CCI 2007ES161PO009.

Decisión da Comisión C(2014) 2037 final, de 31 de marzo, pola que se modifica a Decisión C(2007) 6315 pola que se adopta no marco do obxectivo de converxencia, o Programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para as Comunidades Autónomas de Andalucía, Castela-A-Mancha, Estremadura e Galicia, e do Fondo de Cohesión en todo o territorio, para España CCI 2007ES161PO009.

Data publicación

31/03/2014

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria