Volver ao contido

Fondo de Cohesión

Regulamento (CE) Nº 1084/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se crea o Fondo de Cohesión e derrógase o Regulamento (CE) nº 1164/94. Versión Consolidada do 01.07.2013