Volver ao contido

Normativa de Axudas de Estado

Comunicación da Comisión (2009/C 83/01) - Marco temporal aplicable ás medidas de axuda estatal para facilitar o acceso ao financiamento no actual contexto de crise económica e financeira, (DOUE 07.04.2009, C 83).