Volver ao contido

Normativa de Axudas de Estado

Directrices para o exame das axudas estatais no sector da pesca e a acuicultura (2008/C 84/06), (DOUE 03.04.2008, C 84).