Volver ao contido

Xornadas e cursos 2014-2020

Neste apartado pódense consultar os cursos, xornadas e seminarios realizados ao longo do período 2014-2020 dirixidos ao persoal do Organismo Intermedio e xestores de Fondos Estructurales, así como as xornadas de cooperación con outros países e rexións en materia de política rexional comunitaria.

 

Union Europea