Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Decisión de Execución da Comisión, de 3 de abril de 2014, pola que se establecen a desagregación anual por EM dos recursos totais do FEDER, o FSE e o F. de Cohesión no marco do obxectivo de investimento en crecemento e emprego e do obxectivo de CTE, a desagregación anual por EM dos recursos da asignación específica para a Iniciativa sobre Emprego Xuvenil, xunto coa lista de rexións que poden optar a financiamento, así como os importes que deben transferirse das asignacións dos FF. EE. e o F. de Cohesión de cada EM ao Mecanismo “Conectar Europa” e á axuda ás persoas máis desfavorecidas para o período 2014-2020 (2014/190/UE) (DOUE 08.04.2014, L 104)

Decisión de Execución da Comisión, de 3 de abril de 2014, pola que se establecen a desagregación anual por EM dos recursos totais do FEDER, o FSE e o F. de Cohesión no marco do obxectivo de investimento en crecemento e emprego e do obxectivo de CTE, a desagregación anual por EM dos recursos da asignación específica para a Iniciativa sobre Emprego Xuvenil, xunto coa lista de rexións que poden optar a financiamento, así como os importes que deben transferirse das asignacións dos FF. EE. e o F. de Cohesión de cada EM ao Mecanismo "Conectar Europa" e á axuda ás persoas máis desfavorecidas para o período 2014-2020 (2014/190/UE) (DOUE 08.04.2014, L 104)

Data publicación

08/04/2014

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria