Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento de Execución (UE) 2015/212 da Comisión, de 11 de febreiro de 2015, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás especificacións técnicas do sistema para rexistrar e almacenar os datos de cada operación necesarios para o seguimento, a avaliación, a xestión financeira, a verificación e a auditoría, incluídos datos sobre cada un dos participantes nas operacións cofinanciadas polos PO II (DOUE 12.02.2015, L 36)

Regulamento de Execución (UE) 2015/212 da Comisión, de 11 de febreiro de 2015, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás especificacións técnicas do sistema para rexistrar e almacenar os datos de cada operación necesarios para o seguimento, a avaliación, a xestión financeira, a verificación e a auditoría, incluídos datos sobre cada un dos participantes nas operacións cofinanciadas polos PO II (DOUE 12.02.2015, L 36)

Data publicación

12/02/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria