Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento de Execución (UE) 2016/594 da Comisión, do 18 de abril de 2016, polo que se establece un modelo de enquisa estruturada sobre destinatarios finais dos programas operativos de alimentos e/ou asistencia material básica do Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas de conformidade co Regulamento (UE) n. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 19.4.2016, L 103)

Regulamento de Execución (UE) 2016/594 da Comisión, do 18 de abril de 2016, polo que se establece un modelo de enquisa estruturada sobre destinatarios finais dos programas operativos de alimentos e/ou asistencia material básica do Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas de conformidade co Regulamento (UE) n. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 19.4.2016, L 103)

Data publicación

19/04/2016

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria