Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento de Execución (UE) Nº 463/2014 da Comisión, de 5 de maio de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas, os termos e condicións aplicables ao sistema de intercambio electrónico de datos entre os Estados membros e a Comisión (DOUE 07.05.2014, L 134)

Regulamento de Execución (UE) Nº 463/2014 da Comisión, de 5 de maio de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas, os termos e condicións aplicables ao sistema de intercambio electrónico de datos entre os Estados membros e a Comisión (DOUE 07.05.2014, L 134)

Data publicación

07/05/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria