Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento de Execución (UE) n.º 1227/2014 da Comisión, do 17 de novembro de 2014, polo que se fixa para o ano civil 2014 a porcentaxe de axuste dos pagamentos directos previsto no Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Consello e se derroga o Regulamento de Execución (UE) n.º 879/2014 da Comisión (DOUE 18.11.2014, L 331)

Regulamento de Execución (UE) n.º 1227/2014 da Comisión, do 17 de novembro de 2014, polo que se fixa para o ano civil 2014 a porcentaxe de axuste dos pagamentos directos previsto no Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Consello e se derroga o Regulamento de Execución (UE) n.º 879/2014 da Comisión (DOUE 18.11.2014, L 331)

Data publicación

18/11/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria