Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2015/1972 da Comisión, do 8 de xullo de 2015, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello con disposicións específicas sobre a notificación de irregularidades respecto do Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas (DOUE 10.11.2015, L 293)

Regulamento Delegado (UE) 2015/1972 da Comisión, do 8 de xullo de 2015, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello con disposicións específicas sobre a notificación de irregularidades respecto do Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas (DOUE 10.11.2015, L 293)

Data publicación

10/11/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria