Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) nº 1255/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas mediante o establecemento do contido dos informes de execución anuais e do informe de execución final, incluída a lista de indicadores comúns (DOUE 25.11.2014, L 337)

Regulamento Delegado (UE) nº 1255/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas mediante o establecemento do contido dos informes de execución anuais e do informe de execución final, incluída a lista de indicadores comúns (DOUE 25.11.2014, L 337)

Data publicación

25/11/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria