Volver ao contido

Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) Nº 532/2014 da Comisión, de 13 de marzo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (DOUE 20.05.2014, L 148)

Regulamento Delegado (UE) Nº 532/2014 da Comisión, de 13 de marzo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (DOUE 20.05.2014, L 148)

Data publicación

20/05/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria