Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) n. 1242/2014 da Comisión, de 20 de novembro de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas no que incumbe á presentación de datos acumulativos sobre operacións (DOUE 18.06.2015, L 151)

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) n. 1242/2014 da Comisión, de 20 de novembro de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas no que incumbe á presentación de datos acumulativos sobre operacións (DOUE 18.06.2015, L 151)

Data publicación

18/06/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria