Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) n. 1243/2014 da Comisión, de 20 de novembro de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas sobre a información que deben enviar os Estados membros, así como sobre as necesidades de datos e as sinerxias entre as fontes potenciais de datos (DOUE 22.08.2015, L 221)

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) n. 1243/2014 da Comisión, de 20 de novembro de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas sobre a información que deben enviar os Estados membros, así como sobre as necesidades de datos e as sinerxias entre as fontes potenciais de datos (DOUE 22.08.2015, L 221)

Data publicación

22/08/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria