Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Corrección de erros do Regulamento Delegado (UE) n. 1014/2014 da Comisión, de 22 de xullo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 do Consello, e o Regulamento (UE) n. 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao contido e a construción dun sistema común de seguimento e avaliación das operacións financiadas no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (DOUE 07.10.2015, L 260)

Corrección de erros do Regulamento Delegado (UE) n. 1014/2014 da Comisión, de 22 de xullo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 do Consello, e o Regulamento (UE) n. 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao contido e a construción dun sistema común de seguimento e avaliación das operacións financiadas no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (DOUE 07.10.2015, L 260)

Data publicación

10/07/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria