Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

Regulamento Delegado (UE) 2017/1575 da Comisión, do 23 de xuño de 2017, que modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/242 polo que se establecen as normas detalladas de funcionamento dos consellos consultivos en virtude da política pesqueira común (DOUE 19.9.2017, L 239)

Regulamento Delegado (UE) 2017/1575 da Comisión, do 23 de xuño de 2017, que modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/242 polo que se establecen as normas detalladas de funcionamento dos consellos consultivos en virtude da política pesqueira común (DOUE 19.9.2017, L 239)

Data publicación

19/09/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria