Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, do 9 de xullo de 2015, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 28.11.2015, L 313)

Regulamento Delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, do 9 de xullo de 2015, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 28.11.2015, L 313)

Data publicación

28/11/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria