Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento delegado (UE) 2017/2016 da Comisión, do 29 de agosto de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, que complementa o Regulamento (UE) n.1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 15.11.2017, L 298)

Regulamento delegado (UE) 2017/2016 da Comisión, do 29 de agosto de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, que complementa o Regulamento (UE) n.1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 15.11.2017, L 298)

Data publicación

15/11/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria