Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2017/2416 da Comisión, do 20 de outubro de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión e corríxese devandito Regulamento Delegado ( DOUE 22.12.2017, L 343)

Regulamento Delegado (UE) 2017/2416 da Comisión, do 20 de outubro de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión e corríxese devandito Regulamento Delegado ( DOUE 22.12.2017, L 343)

Data publicación

22/12/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria