Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2018/1127 da Comisión, do 28 de maio de 2018, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 14.08.2018 L 206)

Regulamento Delegado (UE) 2018/1127 da Comisión, do 28 de maio de 2018, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 14.08.2018 L 206)

Data publicación

14/08/2018

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria