Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2019/379 da Comisión do 19 de decembro de 2018 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión ( DOUE 11.03.2019 L 69)

Regulamento Delegado (UE) 2019/379 da Comisión do 19 de decembro de 2018 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión ( DOUE 11.03.2019 L 69)

Data publicación

11/03/2019

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria