Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2019/697 da Comisión, do 14 de febreiro, de 2019 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 07.05.2019 L 119)

Regulamento Delegado (UE) 2019/697 da Comisión, do 14 de febreiro, de 2019 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 07.05.2019 L 119)

Data publicación

07/05/2019

Data de Resolución

14/02/2019

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria