Volver ao contido

Fondo Social Europeo (FSE) 14-20

« Atrás

Regulamento (UE) Nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello (DOUE 20.12.2013, L 347)

Regulamento (UE) Nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello (DOUE 20.12.2013, L 347)

Data publicación

20/12/2013

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria