Volver ao contido

Regulamentos relacionados co FSE+ 2021-2027

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social Europeo Plus (FSE+) COM(2018) 382 e Anexos (30.5.2018)


 

Union Europea