Volver ao contido

Normativa

Lei 1/2017 de 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Título III Capítulo I, artigos 35 a 38