Volver ao contido

Documentación estatístico-contable de distribuidores de seguros

ATENCIÓN: Prazos para a presentación da declaración estatístico-contable correspondente ao 2019:
  • APERTURA: 1 de marzo de 2020
  • PECHE: 1 de setembro de 2020

A resolución do 20 de maio de 2020 do Congreso dos Deputados establece que, con efectos do 1 de xuño de 2020 se reinician os prazos suspendidos pola disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19.

Por outra parte, a disposición final oitava do real decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, modifica o artigo 40.3 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19, no que se refire á obriga das persoas xurídicas de formular as contas anuais , concedendo un  prazo de 3 meses, a contar dende o 1 de xuño, para a formulación, polo que o prazo termina o 1 de setembro de 2020.

Tendo en conta as dúas normas anteriores, o prazo para a presentación da declaración estatístico-contable correspondente ao exercicio 2019 termina o 1 de setembro de 2020.