Volver ao contido

Mutualidades de Previsión Social

Réxime competencial

Esta competencia vén determinada pola Lei Orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se transfire á Comunidade Autónoma a competencia sobre as mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social.

Disposicións de desenvolvemento:

 

Normativa

A regulación autonómica na materia concrétase nas seguintes normas:

 

Dado o carácter en xeral básico da normativa estatal, rexen supletoriamente as seguintes disposicións

 

Rexistro de Mutualidades de Previsión Social non Integradas na Seguridade Social

Regúlase pola Orde da Consellería de Economía e Facenda do 5 de maio de 1999, pola que se crea o Rexistro Autonómico de Mutualidades de Previsión Social non Integradas na Seguridade Social.

 

Consultas