Volver ao contido

Política Financeira, Tesouro e Fondos Públicos

Covid-19

Covid-19

  1. Garantías e Depósitos en metálico ante a Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia
  2. Garantías en Aval e Seguro de Caución ante a Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia