Saltar al contenido

Normativa de Ayudas de Estado 07-13

Prórroga do mapa español de axudas rexionais para ou período 2007-2013 ata ou 30 de xuño de 2014 C(2013) 6995 final. Decisión dá Comisión Europea de 22.10.2013.