Actualidade

[Nova2013]OS ORZAMENTOS 2013 CUMPREN OS OBXECTIVOS COMO REXIÓN EUROPEA, COMO COMUNIDADE DA ESPAÑA AUTONÓMICA, COS SERVIZOS PÚBLICOS ESENCIAIS E INICIAN UNHA POLÍTICA DE CRECEMENTO ECONÓMICO

Temas relacionados