Volver ao contido

Arrendamentos

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da oficina agraria da Consellería do Medio Rural

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da oficina agraria da Consellería do Medio Rural

Obxecto

Arrendamento dun inmoble dunha superficie mínima de 350 m² útiles dentro do casco urbano de Lalín

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

17 de xullo de 2017, 10 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela

Lugar de presentación

Rexistro único da Xunta de Galicia ou calquera dos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro .

Publicacións

DOG

Medios onde se publicou

DOG do día 6 de xuño de 2017 e diario Faro de Vigo.

Adxudicacións

Resolución da secretaria xeral técnica e do patrimonio do17 de novembro de 2017 pola que se resolve o concurso público para o arrendamento dun inmoble no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural

Obxecto

Adxudicación do concurso público.

Licitadores

Edelmiro Fernández López e Margarita Carou Rey

FCP SL

Adoración Taboada Gómez (excluída por non cumprir os requisitos mínimos)

Gonzalo Gallego Areán (excluído por non cumprir os requisitos mínimos)

Domingo Enrique Aller Rodríguez

Adxudicatario

Domingo Enrique Aller Rodríguez

Documentos asociados